Peyzaj Tasarım ve Uygulama


Tasarım ve Planlama


Peyzaj uygulaması yapılacak sahanın keşif ve fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra saha ile ilgili öncelikli olarak bir Avan proje hazırlanır. Bu ölçütte rekreasyon alanını kullanacak olan alan sahipleri ve ortak kullanıcılarla birlikte bir anket formu doldurulur. Bu anket formundan çıkan cevap Avan proje üzerine konularak ana fikir projesi ortaya çıkarılır. Alan kullanıcılarıyla yapılacak olan sunumda sahanın hangi amaç ve sebeplerle nasıl, ne şekilde kullanılacağı üzerine fikir verilir. Bu ana fikir projesi üzerinde anlaşıldıktan sonra projede sert yapı tasarımı ve bitkilendirme tasarımları yapılır.

Üst yapı projesi hazırlanırken aynı zamanda alanda yapılması gereken alt yapı projeleri ile ilgili de gerekli tasarımlar yapılır. Drenaj, sulama ve aydınlatma tasarımları da her ne kadar toprak altında gözükmeyecek olsa da bir peyzaj projesini tamamlayacak olan tasarımlardır. Birbirleri ile bir kompozisyon halinde hazırlanan tasarımlar autocad halinde sunum şeklinde ozalitlere bastırılarak hazırlanır. Yapılan çizim aynı zamanda photoshop uygulamaları ile kullanıcı için daha da detaylandırılır. Ve kullanıcının tercihine bağlı olarak yapılan çizimler Shetch-up, Landscape Archıtecture, ve 3D-Max Programları ile kullanıcı için üç boyutlu olarak modellenir. Bu sayede uygulama başlamadan önceki son aşamada kullanıcının nasıl bir peyzaj rekreasyon alanına sahip olacağı hakkında en detaylı bilgi verilmiş olur.


Drenaj


Kullanıcının sahip olduğu alandaki toprak yapısı ve meyil kullanıcının dezavantajında ise arazinin gelecek planı için iyi bir drenaj uygulanması gerekir. Arazinin bulunduğu mevkiinin yıllık ve aylık ortalama yağış miktarları, sahip olduğu toprağın su tutma kapasitesi, alanın meyil derecesi arazide sulak alanların oluşmasını sağlayabilmektedir. Bu şekilde oluşan problemler ise ileride alınan ağaçların ya da çim alanların su altında kalıp çürümesine neden olup, yeniden yap-boz yapılıp maliyetin artmasına neden olmaktadır. Drenaj uygulamalarında uygulama sahasına göre gerekli derinlikte kazılan çukurlara 180 dereceli delikli drenaj boruları balık kılçığı şeklinde bağlanarak ana yağmur hattına kadar uzatılır. Böylelikle aşırı yağmur suyunun süzülüp toprakta kalması yerine belediyelerinde ön gördüğü şekilde yağmur kanallarına bağlanması sağlanmış olur. Bağlanan kanalların üstü çakıllarla örtülür ve böylece toprakların delikleri kapatması engellenir. Gerekli derinlikte olan drenaj kanalları en son kapatılarak bu uygulama sonlandırılır. Peyzaj uygulamasına gerekli alt zemin hazırlanmaya başlanmış olur.


Sulama


Planlanan peyzaj tasarımı ile birlikte yürütülen sulama projesi hangi bitkilere ne kadar su gideceği hesaplanarak yapılır. Ezbere yapılan sulama projeleri az su isteği bulanan bitkilere fazla, fazla su isteği olan bitkilere ise gerektiğinden az su vererek bitkilerde kuruma gibi problemlere neden olmaktadır. Bu yüzden peyzaj projesine uygun olarak sulama projesi yapılması gerekmektedir. Sulama projelerinde çit-sınır bitkileri için damlama sulama yapılırken, çim alana ve çalılar için yağmurlama sulama yapılabilmektedir. Özel vurgulu bitkiler içinse tek sulama yapılmaktadır. Bu sulama sistemleri farklı seksiyonlara bölünerek zaman ayarlı bir şekilde sulamanın uygulanmasını sağlar. Sulama seksiyonlar arasında tek tek sulama yapabileceği gibi aynı anda bahçenin tümünde sulama yapmaya olanak sağlamaktadır. Kullanıcı tatilde olduğu zamanlarda ya da yaz mevsiminde erken sabaha karşı yapılacak sulamalarda kullanıcıya büyük kolaylık sağlar. Alana konan nem sensörleri ise arazinin suya doygun olduğu zamanlarda sulamayı erteleyerek su tasarrufu yapmayı sağlar. Böylelikle alt yapının ana unsuru tamamlanmış olur.


Aydınlatma


Yapılan peyzaj tasarımlarının en iyi şekilde kullanıcıya sunulmasını sağlayan en önemli etkenlerden biride aydınlatmadır. Peyzajda anlatılmak istenen düşünceler ve vurgular aydınlatmalar ile çok daha etkili bir şekilde yapılabilmektedir. Yapılan aydınlatma projelerinde özel bitkiler için vurgu aydınlatmasının kullanıldığı gibi çim içinse yer aydınlatması şovu yapılabilmektedir. Aydınlatmada kullanılan hatların kaliteli ve uzun ömürlü olması ise ileride yeni bir masraf çıkmaması için önemlidir. Bahçenin tamamında kullanılan kısa-orta ve büyük aydınlatma direkleri ise genel bir düzen içerisinde aydınlatmayı sağlamaktadır. Bununla birlikte aydınlatma sensörlerinin bahçede kullanılması, hem gün ışığından tasarruf sağlarken aynı zamanda da kullanıcıya kolaylık getirmektedir.


Toprak


Kullanılacak alandaki mevcut toprağın yapısı incelenerek gerek bu toprağa biraz güç katılabileceği gibi mevcut toprak komple yenilenebilmektedir. Saha alanındaki toprak miktarından bulunan azlık ya da kazı dolgu sonucunda kodlara göre oluşturulan tasarımlarda mevcut miktarın az kalması durumunda 50cm derinliğine kadar kaba toprak dediğimiz orta verimlilikte az maliyetli geçirgenliği yüksek toprak gurubu kullanılır.

İyi verimli toprağımızı kullanmamız için gerekli olan derinlik ise 7.5cm – 5 cm arasındadır. Bu toprak bitki gelişimleri için çok önemlidir. Bu toprakta kireç miktarının minimum olması, drenesinin fazla olması uygulamalar için daha sağlıklı olacaktır. Peyzajdaki bitkiler için değeri yüksek olan yüzey köklerinin ve çim köklerini besleyen 5cm derinliğindeki verimli toprak uygulamasının peyzajın gelecek aşamaları ve sürekliliği için çok önemlidir. Bu kaliteli toprak koyu kahve renklerinde olmaktadır. Bütün uygulamalar bittikten sonra sahadaki detaylılığı arttırmak ve aynı zamanda peyzaja kimyasal güç vermek için gübreleme çeşitleri ve yöntemleri kullanılabilmektedir. İyi bir peyzaj için kayda değer bir toprak gerekmektedir.


Peyzaj Uygulama


Peyzajın ana hat iskeletini oluşturan bitkilendirme çalışmasının deneyimli bir şekilde yapılaması çok önemlidir. Peyzaj projesinin gelecek 10 yıl sonra hangi boyutlarda olduğunu görebilmek buna göre ağaçları ve çalıları bir araya getirmek, fiziksel özellikleri birbirine yakın bitki gruplarının birlikte çalışmak deneyimli eller gerektirmektedir.

Suyu seven bitki ile sudan hoşlanmayan bitkinin yan yana olması, az gölgeyi seven bitkinin direk güneşe maruz kalması, asidik toprakta bazik özellikte bitki kullanılması yapılan bütün çalışmaların tamamıyla heba edilmesi anlamına gelmektedir. Bu yüzden bitkiler fizyolojik özelliklerinin dikkate alınarak bir planlama safhasına gidilmesi meslek etiği açısından çok önemlidir. Bir peyzaj uygulamasında bitkilerin yaprakları renkleri, açan çiçeklerinin süreleri ve renkleri, ağaçların ve çalıların formlarını düşünerek bunları iddialı kompozisyon şekilde bir araya getirmek başarılı tasarlanan planlamanın aynı başarı ile sahaya uygulanması açısından çok önemlidir. Peyzajda yapılan grup bitki çalışmalarının önemsenmesi, vurgu bitkilendirme ile peyzaja dikkat çekilmesi ve de mevsimlik görsel şovlarla başarılı bir harmoni yapılması kullanıcıyı keyiflendirecektir.


Çimlendirme


Peyzaj uygulamalarında en son aşama olan çimlendirme yapılan peyzaj projesine doku hissi ve canlılık kazandırmaktadır. Çimlendirmede önemli olan aşamalardan biri kullanılan çimin hangi amaca ve konuma hitap edeceğidir. Buna göre kullanılacak çim türünün dayanıklılığı ve dokudaki yoğunluğu seçilir. Bulunduğu konuma göre ise gölge ya da serin iklim ve yağışa uygun çim seçilebilmektedir. Çimler türleri bakımından Festuca, Lolium, Poa, Agrostis gibi gruplara ayrılmaktadır. Bu gruplar 1 gram bulundurduğu tohum miktarlarından, doku yapısına, güneş ve su isteklerine, dayanıklılıklarına göre farklılık göstermektedir.

Çimler peyzaj projelerinde uygulama yöntemlerine göre iki kısma ayrılmaktadır. Tohum ve rulo çim uygulama birbirinden farklı teknik özellikler göstermektedir. Tohum çimde yıl süresince daha uzun zaman dayanıklılık gösterir ancak uygulanması 3 seksiyon şeklinde 35 gün süresince sürmektedir. Rulo çim ömür süresi daha kısa olmasına karşılık direk kullanıcının gözüne hitap ettiğinden daha çok tercih edilmektedir. Rulo çim serildikten 8 gün süresince etkili sulama ve 2 biçimle birlikte canlılığını toplamaktadır. Ve bu uygulama ile birlikte üst yapı unsurları tamamlanmış olmaktadır.