Peyzaj Bakımı


Öncelikle uygulanmış bir peyzaj sahasını sade bir bahçe olarak görmek bu konsepti kesinlikle basite indirgemek demektir. Nasıl iyi bir peyzaj uygulamasının zahmeti varsa, o uygulamadan sonra o peyzajı aynı şekilde sürekliliğini sürdürmenin de bir zahmeti olacaktır. Bir uygulamayı yapmak gayet kolaydır ancak zor olan o uygulamadaki kompozisyonu en iyi şekilde sürdürmektir. Bu bağlamda peyzaj bakımı gayet hassas ve meziyetli bir iştir. Uygulanan bir peyzajın değeri ancak ona her baktığınızda onu canlı ve hazır görmekle mümkün olacaktır.